Hvordan kobler jeg meg til MySQL-databasen med Perl? Print

  • koble til mysql perl
  • 0

use DBI;

# Her legger du inn nødvendig informasjon
my $vertsnavn     = 'vertsnavn';
my $port     = '3306';
my $brukernavn = 'brukernavn';
my $passord = 'passord';
my $database   = 'database';

# Kobler til databasen
my $dbh = DBI->connect( "DBI:mysql:$database;host=$vertsnavn;port=$port", $brukernavn, $passord, { 'RaiseError' => 1 } )
       || die "Feil ved åpning av database: $DBI::errstr\n";

# Klargjør spørringen til databasen
my $sth = $dbh->prepare("SELECT * FROM tabell")
       || die "Klargjøring feilet: $DBI::errstr\n";

# Utfører spørring
$sth->execute()
       || die "Kunne ikke utføre spørring: $DBI::errstr\n";

# Henter resultatet
my @resultater = $sth->fetchrow_array();

# Forteller databasen at vi er ferdig
$sth->finish();

# Koble fra databasen
$sth->disconnect();


Var dette svaret til hjelp?
Tilbake