Artikler

 Hvordan kobler jeg meg til MySQL-databasen med PHP?

/* Her legger du inn nødvendig informasjon */$database = "database";$passord =...

 Hvordan kobler jeg meg til MySQL-databasen med Perl?

use DBI; # Her legger du inn nødvendig informasjon my $vertsnavn     = 'vertsnavn'; my $port...