Viser artikler merket 'PID automaten'

Hva er en personidentifikator?

Personidentifikatoren (PID) er din personlige identifikator hos Norid som du trenger hvis du er...