Viser artikler merket 'winmail.dat'

 Vedlegg i email blir winmail.dat

Dette er en problemstilling som kan skje når mottakeren bruker en annen mail-klient enn Outlook...