Personvernpolitikk

Alt du må vite på ett sted


Proffhosting respekterer og verdsetter ditt privatliv. Derfor har vi opprettet denne personvernpolitikken (referert til som "Personvernpolitikken" her), slik at vi kan informere om hvilken informasjon vi samler om deg, hvordan vi bruker den og hvordan vi lagrer den. Vi vil med dette hjelpe deg med å ta en informert beslutning om hvorvidt du skal dele informasjonen med oss eller ikke.


Proffhosting forbeholder seg retten til når som helst å revidere, endre, legge til eller fjerne bestemmelser i denne personvernpolitikken. I tilfelle vi gjør det, vil vi varsle deg i samsvar med varselbestemmelsene i våre servicevilkår. Legg merke til den siste oppdaterte datoen som er oppført ved foten av denne personvernpolitikken.
Hvis vi gjør endringer i denne personvernpolitikken, oppdaterer vi datoen for å varsle deg om datoen for slike endringer. Ved å fortsette å bruke nettstedet etter å ha mottatt varsel om den oppdaterte personvernpolitikken, bekrefter du at du har lest og forstått den reviderte personvernpolitikken.


Kapitaliserte vilkår i denne personvernpolitikken har også betydningen gitt til slike vilkår i våre brukervilkår.

HVORDAN SAMLER PROFFHOSTING INFORMASJON FRA DEG?

Proffhosting samler informasjon fra deg når du sender den til Proffhosting direkte ved å fylle ut skjemaer på Proffhosting`s Nettsted (inkludert ethvert program du kan bruke for produkter eller tjenester), tilsvarende med Proffhosting via support eller e-post, skrive til Proffhosting via post, eller snakke til Proffhosting via telefon. Proffhosting samler også inn opplysninger fra deg når du surfer på nettstedet og bruker våre produkter ELLER tjenester, som beskrevet i detalj nedenfor. Noen av metodene Proffhosting bruker til å samle inn data er automatiserte og vil tre i kraft når du navigerer på nettstedet og / eller bruker våre produkter eller tjenester.

HVILKEN INFORMASJON SAMLER PROFFHOSTING?
 1. Personlig informasjon.

  Personlig informasjon betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres direkte eller indirekte ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for fysisk, fysiologisk, genetisk, Den fysiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen ("Personlig informasjon").

  Proffhosting kan samle inn følgende personlige opplysninger fra deg: navn, adresse, telefonnummer, postadresse, e-postadresse, IP-adresse, informasjon om hvilken type nettleser du bruker, operativsystemet, skjermoppløsningen til nettleseren din, Internett-leverandøren , hvilke sider du ser på Nettstedet og tidspunktet og varigheten av besøkene dine på Nettstedet, og eventuelt selskapsnavn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, skatte-ID-nummer og lignende opplysninger om tekniske kontakter , markedsføringskontakter og ledende kontakter i din bedrift eller organisasjon.

  Vi lagrer ikke kredittkortdetaljer, og vi deler ikke kundedetaljer med noen tredjepart


 2. Ikke-personlig informasjon.

  Proffhosting samler også data i et skjema som ikke i seg selv tillater direkte tilknytning til et bestemt individ. Proffhosting kan samle, bruke, overføre og avsløre ikke-personlig informasjon for enkelte formål.


 3. Brukerkommunikasjon.

  Hvis du kommuniserer med oss, kan vi samle inn opplysninger om denne kommunikasjonen om det tar form av formular for innsendelse av support ticket, e-post, faks, brev, forum eller kunnskapsbase oppslag, eller annen form for kommunikasjon mellom deg og Proffhosting eller Sendt av deg til Nettstedet (samlet, "Brukerkommunikasjon").


 4. Serverinformasjon.

  Hvis du bruker en av våre programvareprodukter som våre produkter ELLER andre typer produkter og eller tjenester, kan vi samle inn visse opplysninger om slik programvare og om serveren der programvaren opererer. Denne informasjonen inkluderer uten begrensning: (a) programvarens lisensierte eller ulisensierte status; (b) kilden der lisensen for programvaren ble oppnådd (dvs. Proffhosting eller en Proffhosting-tilknyttet); eller (c) informasjon om serveren der programvaren er installert, inkludert (i) den offentlige IP-adressen, (ii) operativsystemet og (iii) bruken av noen virtualiseringsteknologier på en slik server (a) til og med samlet, "Serverinformasjon"). I tillegg kan "Serverinformasjon" også (x) informasjon samles inn av Proffhosting fra tid til annen angående hvilke funksjoner av programvaren som oftest brukes for å forbedre og gjøre justeringer av programvaren; og (y) informasjon innhentet fra deg av Proffhosting i tilfelle du ber om supporttjenester, inkludert, men ikke begrenset til, IP-adresser, brukernavn og passord som er nødvendige for å logge på SSH, rotkatalogen til serveren der du installerte Proffhosting-produktene og eventuelle berørte kontoer, inkludert e-postkontoer, MySQL-kontoer og andre kontoer.


Hvilken informasjon samler Proffhosting hvis du er under 13 år?

Proffhosting samler ikke bevisst personlig informasjon om barn under 13 år. Hvis Proffhosting blir klar over at vi har utilsiktet samlet personlig informasjon om barn under 13 år, vil vi ta skritt for å slette informasjonen så snart som mulig, unntatt der Proffhosting kreves av gjeldende lov for å beholde den.

Når Proffhosting vet at et barn er over 13 år, men anses som mindreårig i henhold til gjeldende lov, vil Proffhosting oppnå foreldres samtykke før vi bruker barnets personlige opplysninger.

HVORDAN BRUKER OG LAGRER PROFFHOSYING INFORMASJONEN SOM SAMLES INN?

Generelt kan Proffhosting bruke Personopplysningene du oppgir til Proffhosting, for å forbedre og gi nettstedet, tjenestene og Proffhosting's andre produkter og tjenester, og for det spesifikke formålet med at du har gitt Proffhosting dine personlige opplysninger. Nærmere detaljer om hvordan Proffhosting bruker informasjonen din følger nedenfor.

Proffhosting kan bruke personlig informasjon til å opprette og godkjenne kontoen din, for å behandle transaksjoner du ber om, for eksempel produkt eller kjøp av tjenester, for å utføre en kontrakt du har inngått med Proffhosting, for å gi deg kunde og support og å kommunisere med deg om din konto og Proffhosting`s produkter og tjenester.

Personlige opplysninger du gir til Proffhosting, tillater Proffhosting å gi deg nyhetsbrevene og e-postlistene du har registrert deg med hos Proffhosting. Hvis du ikke vil være på Proffhostings mailingliste, eller motta SMS, kan du når som helst melde deg av ved å endre innstillingene under Din Info på Din Side.

Proffhosting kan også bruke personlig informasjon til å tilby, markedsføre eller annonsere for deg Proffhosting produkter og tjenester. Selv om Proffhosting-produkter og -tjenester kan referere, inkorporere eller inkludere tredjepartsprodukter og -tjenester, vil Proffhosting ikke bruke dine personlige opplysninger til å tilby, markedsføre eller annonsere produkter og tjenester fra tredjepart med mindre Proffhosting først får ditt samtykke til det.

Proffhosting kan fra tid til annen bruke dine personlige opplysninger til å sende viktige merknader, for eksempel viktige produktoppdateringer og kommunikasjon om kjøp, samt endringer i Proffhostings vilkår, vilkår og retningslinjer. Fordi denne informasjonen er viktig for samspillet med Proffhosting, kan du ikke velge bort mottak av denne kommunikasjonen.

Proffhosting kan også bruke dine personlige opplysninger til andre juridiske formål som er angitt i denne personvernreglene, og ethvert annet formål som du har gitt Proffhosting-samtykke til.

Når du samtykker til Proffhosting, kan Proffhosting bruke dine personlige opplysninger til å sende deg direkte markedsføringskommunikasjon. Skulle du noen gang velge å "velge bort" mottak av slik kommunikasjon, kan Proffhosting beholde dine personlige opplysninger på filen for å sikre at Proffhosting ikke fortsetter å målrette deg mot kommunikasjoner av typen du har bedt Proffhosting å slutte å sende til deg.

Proffhosting begrenser bruken av personlig informasjon til de formål som er identifisert i denne personvernreglene, og som du har gitt uttrykkelig samtykke til. I henhold til etablerte retningslinjer og prosedyrer beholder Proffhosting kun personlig informasjon så lenge det er nødvendig for å oppfylle oppgitte formål, med mindre det er lovkravet for en annen periode eller Proffhosting har samtykke fra den enkelte.

I samsvar med etablerte retningslinjer og prosedyrer vil Proffhosting periodisk ødelegge eller slette personlig informasjon som ikke lenger er nødvendig.

Proffhosting kan bruke brukerkommunikasjon på samme måte som Proffhosting bruker personlig informasjon. Hvis du kommuniserer med Proffhosting for et bestemt formål, kan Proffhosting bruke brukerkommunikasjon til det formål. For eksempel, hvis du kontakter Proffhosting for støtte, kan Proffhosting bruke kommunikasjonen din til å gi deg støtte.

Proffhosting kan bruke Serverinformasjon for å gi deg støttetjenester og vedlikeholde, evaluere, forbedre og tilby Proffhosting-produkter og -tjenester. Proffhosting kan også bruke slik informasjon for å undersøke ulisensierte (og dermed uautoriserte) bruken av Proffhosting 'produkter / programvare.

HVOR LAGRES DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER?

VI ER ET NORSK SELSKAP OG DATA SKAL IKKE/ELLER BLIR IKKE NØDVENDIGVIS LAGRET I NORGE ELLER EU. DINE DATA KAN BLI OVERFØRT TIL ET DATASENTER (HVOR Proffhosting ER HOSTET ELLER HAR SINE SERVERE), DISSE KAN FLYTTES TIL ET HVILKET SOM HELST LAND, OG VED Å GODTA VÅRE SERVICEVILKÅR OG / ELLER EULA, SAMTYKKER DU EKSIPLISITT I AT DENNE OVERFØRINGEN OG LAGRINGEN FINNER STED. VI VIL TA ALLE TRINNENE SOM ER NØDVENDIG FOR Å SIKRE AT DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER BEHANDLES TRYGT OG ER I SAMSVAR MED DENNE PERSONVERNPOLITIKKEN.

HVORDAN AVSLØRER PROFFHOSTING INFORMASJONEN SOM SAMLES INN?

Med unntak av det som er beskrevet i denne personvernreglene, deler Proffhosting ikke dine personlige opplysninger med andre tilknyttede tredjeparter enn det som er angitt i denne personvernreglene. Proffhosting vil aldri utlevere dine personlige opplysninger til en ikke-tilknyttet tredjepart i forbindelse med e-post eller annen markedsføring, med mindre vi først får ditt samtykke til det.

Proffhosting kan ikke være ansvarlig for å beskytte informasjonen din hvis du deler slik informasjon i offentlig tilgjengelige deler av nettstedet, for eksempel brukerforum eller testimonials-seksjonen. Du bør bruke din egen vurdering ved å avsløre denne informasjonen på nettstedet.

Hvis Proffhosting er kjøpt av et annet selskap, fusjonerer med et annet selskap eller har en vesentlig del av sine eiendeler kjøpt av et annet selskap, kan Proffhosting dele informasjonen din med det selskapet. I slike tilfeller vil vi varsle deg i samsvar med varselbestemmelsene i vilkårene for bruk.

Proffhosting kan dele informasjonen din med tredjepart som tillatt eller påkrevet av gjeldende lov, ved domstolsordre eller ved annen rettslig eller statslig forespørsel. Vi kan også avsløre informasjonen din hvis vi fastslår at slik opplysning er nødvendig for å beskytte Proffhostings rettigheter og rettsmidler eller er nødvendig for nasjonal sikkerhet, rettshåndhevelse eller andre saker av offentlig betydning. Slike opplysninger kan finne sted i sammenheng med en undersøkelse eller for å hindre eller iverksette tiltak mot ulovlig aktivitet, mistanke om svindel, situasjoner som innebærer potensielle trusler mot den fysiske sikkerheten til enhver person, brudd på Proffhostings vilkår for bruk, gjeldende lovbrudd eller andre Proffhosting-avtaler, eller som ellers kreves av gjeldende lov.

Proffhosting kan avsløre informasjonen din til tilknyttede tredjeparter som hjelper oss med å opprettholde, evaluere, forbedre og levere nettstedet, tjenestene og andre Proffhosting-produkter og -tjenester. Proffhosting kan avsløre informasjonen din til tilknyttede tredjeparter med det formål å tilby, markedsføre eller annonsere Proffhosting-produkter og -tjenester til deg (slike Proffhosting-produkter og tjenester kan referere, inkorporere eller inkludere tredjeparts produkter og tjenester). I et slikt tilfelle vil Proffhosting ta rimelige tiltak for å forhindre at slike tilknyttede tredjeparter bruker informasjonen din til andre formål.

BRUKER PROFFHOSTING INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES) OG WEB-BEACONS?

Ja, Proffhosting bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere av nettstedet og for å forbedre din generelle opplevelse. Når du bruker nettstedet, kan visse opplysninger lagres lokalt på enheten din ved hjelp av "cookies" eller lignende teknologier som for eksempel objekter lagret i enhetens lokale lagring. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som brukes til å lagre begrenset informasjon om brukeren av enheten. De hjelper Proffhosting til å identifisere hvordan Proffhosting-brukere bruker nettstedet, og slik at Proffhosting kan fortsette å utvikle og forbedre det.

Informasjonskapsler gjør dette ved å lagre informasjon om dine preferanser på enheten, inkludert enhetsmodell, produsent, skjermoppløsning, enhetsfunksjoner, tjenesteleverandør, land og byplasseringsdata. Proffhosting bruker følgende typer informasjonskapsler:


 • Strengt nødvendig: Disse cookies aktiverer Proffhosting`s Nettsted for å fungere riktig og levere de tjenestene og produktene du har bedt om.

 • Ytelse og funksjonalitet: Disse cookies brukes til å forbedre ytelsen og funksjonaliteten til Proffhosting`s Nettsted, men er ikke avgjørende for deres bruk (for eksempel, Proffhosting bruker cookies for å huske dine preferanser på nettstedet). Men uten disse informasjonskapslene kan enkelte funksjoner ikke bli tilgjengelige.

 • Analytisk: Disse informasjonskapslene samler inn informasjon som brukes enten i samlet form for å hjelpe Proffhosting å forstå hvordan Nettstedet blir brukt, eller for å hjelpe Proffhosting til å tilpasse nettstedet for deg. Spesielt Proffhosting bruker Google Analytics-informasjonskapslene. Hvis du vil ha mer informasjon om Googles retningslinjer for personvern, kan du gå til http://www.google.com/intl/no/policies/. Hvis du ikke ønsker å tillate bruk av Google Analytics-informasjonskapsler i det hele tatt, gir Google en tilbakemeldingstillegg for de fleste vanlige nettlesere http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ved å bruke Tjenesten godtar du bruk av informasjonskapsler i samsvar med personvernreglene.


Dine valg av informasjonskapsler

Du har rett til å velge om du vil godta eller nekte informasjonskapsler og lignende teknologier. Du kan utøve dette valget ved ikke å godta vilkårene for bruk og disse personvernreglene, men vær oppmerksom på at hvis du velger å gjøre det, vil du ikke kunne bruke tjenesten.


Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke informasjonskapsler og rettigheter du har til å kontrollere informasjonskapsler, kan du besøke den tredjeparts pedagogiske ressursen www.allaboutcookies.org.


Web beacons

Proffhosting bruker ikke web beacons.

HVORDAN BESKYTTER PROFFHOSTING PERSONLIG INFORMASJON OG ANNEN INFORMASJON OM DEG?

Proffhosting tar rimelige skritt for å beskytte informasjonen vi samler om deg. I tillegg kan vi gi deg verktøy for å evaluere styrken til passordet du velger for nettstedet. Ingen sikkerhetstiltak er idiotsikker, og Proffhosting kan ikke garantere sikkerheten til din informasjon annet enn å ta rimelige skritt for å beskytte den. Hvis Proffhosting blir klar over sikkerhetsbrudd, uautorisert avsløring eller utilsiktet avsløring av informasjonen din, godtar du at Proffhosting kan varsle deg om en slik begivenhet ved hjelp av varselbestemmelsene i vilkårene for bruk.

Du er ansvarlig for å opprettholde kontoens sikkerhet (som nærmere beskrevet i vilkårene for bruk).

INFORMASJON OG TILGANG TIL DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Basert på hva du har fortalt Proffhosting, forsøker Proffhosting å sikre at kontaktinformasjon og preferanser er nøyaktige, komplette og oppdaterte. Du har rett til å be om tilgang til og rettelse eller sletting av personlig informasjon eller begrensning av behandling med hensyn til dine personlige opplysninger eller for å motsette seg behandling og rett til dataportabilitet. Proffhosting vil overholde slettingsforespørsler så lenge Proffhosting ikke er nødvendig for å beholde personopplysninger ved lov og ikke behøver å beholde den for legitime forretningsformål. Proffhosting kan avvise å behandle forespørsler som er ubarmhjertige / ubehagelige, sette i fare for andres personvern, er ekstremt upraktisk, eller for hvilken tilgang ikke ellers kreves av lokal lov. Tilgang, rettelser eller slettingsforespørsler kan gjøres ved å sende inn admin [at] proffhosting.no.

DINE RETTIGHETER

Du har en rekke rettigheter i forhold til dine personlige opplysninger. Disse inkluder blant annet:

 • For å spørre Proffhosting for å bekrefte hva (hvis noen) Personlig informasjon Proffhosting har relatert til deg og hvordan dataene behandles og brukes av Proffhosting (ofte omtalt som en "Subject Access Request");
 • Å få Proffhosting til å rette opp personlig informasjon som Proffhosting holder om deg som er unøyaktig;
 • For å få Proffhosting slette personlig informasjon som er knyttet til deg hvis det ikke lenger er nødvendig for Proffhosting å fortsette å behandle det, eller hvis Proffhosting ikke har lovlig grunnlag for å lagre, behandle eller beholde det (selv om Proffhosting har rett til å nekte disse forespørsler på visse situasjoner);
 • Å motsette seg Proffhosting behandler dine personlige opplysninger;
 • For å bli informert om eksistensen av automatisert beslutningstaking og profilering av dine personlige opplysninger, og om nødvendig, bli gitt meningsfull informasjon om logikken som er involvert, samt betydningen og de påtatte konsekvensene av slik behandling som påvirker deg;
 • Å ha Proffhosting gir deg en kopi av dine personlige opplysninger for overføring til en alternativ leverandør av lignende tjenester.
 • Skulle du noen gang ønske å utøve en eller flere av disse rettighetene, kan du kontakte Proffhosting på support [at] proffhosting.no

  TREDJEPARTS NETTSTEDER

  Proffhosting`s Nettsted kan fra tid til annen inneholde lenker til og fra nettstedene til Proffhosting`s partnernettverk, annonsører og tilknyttede selskaper. Hvis du følger en kobling til noen av disse nettstedene, må du være oppmerksom på at disse nettstedene har sine egne retningslinjer for personvern og at Proffhosting ikke godtar noe ansvar eller ansvar for disse retningslinjene. Vennligst sjekk disse retningslinjene før du sender inn personlige opplysninger til disse nettstedene.

  HVA OM DU HAR SPØRSMÅL, KOMMENTARER ELLER KLAGER OM DENNE PERSONVERNPOLITIKKEN?

  Ta gjerne spørsmål, kommentarer eller klager om disse personvernreglene. Det er Proffhostings policy å undersøke og forsøke å løse alle formelle skriftlige klager vi mottar om denne personvernpolitikken. Proffhosting vil samarbeide med relevante myndigheter, inkludert lokale databeskyttelsesmyndigheter, for å løse eventuelle klager vedrørende overføring av personopplysninger som ikke kan løses mellom Proffhosting og en person.


  Med virkning fra 25. mai 2018 trer GFP (General Data Protection Regulation) i kraft. Dine rettigheter under den nye forskriften forklares på https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/. Detaljer om hvordan du kan utøve disse rettighetene er beskrevet i "Dine rettigheter". Proffhosting har i stor grad tatt GDPR inn i denne personvernpolitikken, men hvis du tror Proffhosting ikke har gjort det på noen måte, vennligst informer Proffhosting på support [at] proffhosting.no.  Sist Oppdatert: 15. November 2021