3.235.66.217

Men hva er en IP-adresse?

Du har sikkert hørt uttrykket "IP-adresse", men hva er en IP adresse egentlig og hvordan fungerer den?


IP-delen av IP-adressen står for "Internet Protocol." "Adresse" -delen refererer til et unikt nummer som blir knyttet til all online aktivitet du gjør ... som kan sammenlignes med en returadresse på et brev du vil sende ut. (Alt dette skjer i løpet av millisekunder.) En IP-adresse kan være fast (Statisk IP) eller dynamisk (Dynamisk IP). De fleste bruker en dynamisk IP, hvis man ikke har spesielle behov og trenger en fast IP.