Litt mer om IP Adresser

Parkert Domene

Hva er en IP-adresse?

Du har sikkert hørt uttrykket "IP-adresse", men hva er en IP adresse egentlig og hvordan fungerer den?

IP-delen av IP-adressen står for "Internet Protocol." "Adresse" -delen refererer til et unikt nummer som blir knyttet til all online aktivitet du gjør ... som kan sammenlignes med en returadresse på et brev du vil sende ut. (Alt dette skjer i løpet av millisekunder.) En IP-adresse kan være fast (Statisk IP) eller dynamisk (Dynamisk IP).

De fleste bruker en dynamisk IP, hvis man ikke har spesielle behov og trenger en fast IP.

Parkert Domene

Eller vil du vite eller lære mer?

Fordi det fra dette punktet, kan det raskt bli komplisert og forvirrende, da Informasjonsteknologi (IT) er avanserte ting og det er mye å sette seg inn i.

Likevel er vi alle på internett og det ser ut til at vi alltid er koblet til via våre datamaskiner, bærbare datamaskiner eller mobile enheter. Hver gang du går på Internett, er en IP-adresse der og jobber for deg.

Og med så mye uklar informasjon (og feilinformasjon) der ute om IP-adresser, er det nyttig å vite det grunnleggende.