Supporteres php_flag i htaccess filen?

Våre servere kjører suPHP for ekstra sikkerhet. Dette betyr at alle php_flag eller php_verdier lagt til i din .htaccess fil vil resultere i en feilmelding.

Hvis du vil endre dette, må du opprette din egen php.ini fil. For eksempel, for å øke upload_max_filesize, gjør du følgende.

I din .htaccess fil, legg til følgende og vær sikker på at du endrer til riktig sti på første linje.

suPHP_ConfigPath /home/user/public_html

order allow,deny
deny from all

Så oppretter du en php.ini fil i din public_html folder med følgende.

upload_max_filesize = 20M

Maximum filstørrelse for opplasting, vil nå bli satt til 20MB. Slik kan du også gjøre det med andre PHP funksjoner.

Var dette svaret til hjelp?

Relaterte artikler

Hva gjør SuPHP?

It runs all PHP scripts as the user in whose account they reside €“ rather than running all...

Differences between suPHP and "regular php"

Regular PHP installation on a web server runs as the user nobody and it doesn’t require the...

Can I use the php_value directives in .htaccess files with suPHP?

suPHP does not support the php_value/php_admin_value directive known by mod_php to parse...

Troubleshooting Internal Server Errors (Error 500):

Whenever an internal server error occurs, the error will be added to the Error Log in cPanel....

All servers having SuPHP installed for added security

The main features of SuPHP that you should be aware of is: SuPHP does not allow files/folders...