Hvordan kobler jeg meg til MySQL-databasen med PHP? Print

  • koble til mysql php
  • 0

/* Her legger du inn nødvendig informasjon */
$database = "database";
$passord = "passord";
$vertsnavn = "vertsnavn";
$brukernavn = "brukernavn";

/* Kobler til databasen */
mysql_connect($vertsnavn,$brukernavn,$passord)
 or die("Feil ved åpning av database");

/* Velger database */
mysql_select_db($database)
 or die("Kunne ikke velge database");

/* Utfører spørring og henter resultater */
$resultater = mysql_query("SELECT * FROM tabell")
 or die("Kunne ikke utføre spørring");

/* Lukker tilkoblingen til databasen */
mysql_close();


Var dette svaret til hjelp?
Tilbake