Hvordan kobler jeg meg til MySQL-databasen med PHP?

/* Her legger du inn nødvendig informasjon */
$database = "database";
$passord = "passord";
$vertsnavn = "vertsnavn";
$brukernavn = "brukernavn";

/* Kobler til databasen */
mysql_connect($vertsnavn,$brukernavn,$passord)
 or die("Feil ved åpning av database");

/* Velger database */
mysql_select_db($database)
 or die("Kunne ikke velge database");

/* Utfører spørring og henter resultater */
$resultater = mysql_query("SELECT * FROM tabell")
 or die("Kunne ikke utføre spørring");

/* Lukker tilkoblingen til databasen */
mysql_close();

  • koble til mysql php
  • 0 brukere syntes dette svaret var til hjelp
Var dette svaret til hjelp?

Relaterte artikler

How to create a database in cPanel?

1. Log into your cPanel account.2. In the Databases section, click on MySQL Databases Icon. 3. In...

How to Create a Database Username in cPanel?

1. Log into your cPanel account. 2. In the Databases section, click on MySQL Databases Icon. 3....

How to add a user to a database and add privileges?

1. Log into your cPanel account. 2. In the Databases section, click on MySQL Databases Icon. 3....

How to delete database table via phpMyAdmin in cPanel?

1. Log into your cPanel account.2. In the Databases section, click on the phpMyAdmin icon. 3. In...

How to optimize the database via phpMyAdmin in cPanel?

1. Log into your cPanel account.2. In the Databases section, click on the phpMyAdmin icon. 3. In...