Hva er en Egenerklæring? Print

  • 9

Egenerklæringen er en del av kontrakten mellom Norid og søkeren, for .no domener, der hensikten er å avklare ansvarsforholdet mellom domenesøkeren, Norid og registraren (PROFFHOSTING). Egenerklæringen fylles ut, elektronisk, i bestillings prosessen, ved registrering av nye domener og ved overføring av et domene til et annet firma eller person.


Var dette svaret til hjelp?
Tilbake