Din egen php.ini fil Print

  • 2

På alle våre webhotell, er det mulig å endre samtlige konfigurasjoner i forhold til den globale php.ini filen på web serveren. Dette kan gjøres på to måter, men vi anbefaler Alternativ 1, da man da kun trenger èn php.ini fil:

1. En php.ini fil for samtlige mapper, på webhotellet.

Opprett en fil med navn php.ini med verdiene du måtte ønske. Lagre den et sted på webhotellet ditt, gjerne i rotmappen (/home/brukernavn/ hvor brukernavn er brukernavnet for å logge på cPanel). Opprett så en fil, med navn .htaccess, som du plasserer i mappen du ønsker at verdiene skal gjelde for. Disse verdiene vil også gjelde for samtlige undermapper. Legg til følgende linje i .htaccess filen:


suPHP_ConfigPath /home/brukernavn/

/home/brukernavn/ skal erstattes med sti til mappen der du har lagt php.ini filen.

2. En php.ini fil i hver enkelt mappe av webhotellet

php.ini-filen må plasseres i mappen til scriptet som kjøres, for å endre konfigurasjonen til scriptet. Virkningen av filen er ikke rekursiv. Det vil si at undermapper av mappen filen ligger i, ikke vil få samme konfigurasjon, for script som måtte ligge i disse mappene.

Vær oppmerksom på at de konfigurasjonene, du ikke har i php.ini filen, vil ha web serverens PHP standard verdi. Din egen php.ini fil behøver altså kun å inneholde konfigurasjonene du ønsker å endre. Endringer i php.ini filen, vil tre i kraft umiddelbart, etter endring.

For å se den eksisterende konfigurasjonen i PHP, kan du plassere følgende kode i en PHP-fil (for eksempel phpinfo.php) og gå så til filen via nettleseren:


<?php
phpinfo();
?>

Eksempel på innholdet av en php.ini-fil, som kun endrer verdien på 3 angitte variabler:


display_errors = Off;
post_max_size = 20M;
register_globals = Off;


Muligheten til å endre php.ini etter eget ønske, åpner også opp for at det vil være lettere å misbruke serverens ressurser. Sett derfor ikke verdier du ikke trenger, eller for høye verdier. Dersom du  foretar endringer i php.ini som fører til stort ressursforbruk,vil din konto straks bli suspendert! Kontoen vil ikke bli gjenåpnet, før vi er trygge på at du har foretatt nødvendige endringer, for å hindre gjentakelse.


Var dette svaret til hjelp?
Tilbake