503 valid RCPT command must precede DATA" and "0x800CCC65

The mail server requires authentication, which can be achieved using one of
these methods:

1. Pop before smtp -- check your email for new mail before trying to send
email. This adds your IP address to a relayhosts file and allows any email to
be sent from that IP address for up to 30 minutes. After 30 minutes you have
to authenticate again.

2. Configure your email client to authenticate automatically by checking the
"my server requires authentication" box in your email configuration. You will
be able to send mail without having to "pop" your mail box first.

  • Email, SSL
  • 1 brukere syntes dette svaret var til hjelp
Var dette svaret til hjelp?

Les Også

0x800CCC92 - Det oppstod en feil under pålogging til e-postserveren

Feilkode: 0x800CCC92 Feilmelding: Det oppstod en feil under pålogging til e-postserveren....

Postbudet på våre datamaskiner. Eller: Hva er SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)?

Nesten alle dine aktiviteter på nett er gjort mulig gjennom hjelp av protokoller-de spesielle...

Outlook feilmelding: 0X800CCCOD

Feilmeldingen oppstår dersom Outlook ikke får kontakt med domenet og kan skyldes feil...

Vedlegg i email blir winmail.dat

Dette er en problemstilling som kan skje når mottakeren bruker en annen mail-klient enn Outlook...

Hva er POP3?

POP3, som er en forkortelse for Post Office Protocol 3, er den tredje versjon av en utbredt...