Hva skjer når jeg sender email og trykker på Send? Print

  • email, sende mail, e-post, smtp, smtp server, autentisering, ssl email
  • 2

Postet 16.04.2020 | Oppdatert 16.04.2020

Alle er vi blitt avhengige av å kunne sende og motta mail, men vet du hva som egentlig skjer når du trykker på Send?

Email kan jo inneholde ting som ikke skal kunne leses av andre og har du tenkt over hvor viktig det er at du bruker SSL og at SMTP-serveren som sender mailen er kjent og sikker?

For de fleste brukere er hvordan en e-postmelding flyter fra avsenderen til mottakerens innboks noe som skjer bak kulissene. Når en person eller en organisasjon sender en e-post, reiser meldingen fra sitt opprinnelsessted, for eksempel en e-postklient der den ble komponert, over Internett til bestemmelsesstedet. Underveis passerer den gjennom flere servere som hjelper deg med å sikre at den kommer til rett sted. Denne e-postmeldings strømmen bruker en systematisk prosess basert på en rekke veletablerte tekniske standarder.

Hvordan flyter en e-postmelding?

E-post har eksistert siden 1960-tallet, da skaperne av begynnende datanettverk begynte å finne ut måter å sende meldinger til hverandre. I de første dagene var brukerne begrenset til kun å kommunisere med andre på det samme delte mainframe-system. Imidlertid, vedtakelse av standardprotokoller og sammenkobling av systemer i det delte nettverket vi nå kjenner som Internett, tillot forskjellige postsystemer å "snakke" med hverandre.

Det er disse standardene som lar oss sende e-postmeldinger til praktisk talt hvem som helst. Når noen sender en e-postmelding, flyter den gjennom en rekke trinn for å nå målet.

  • Når en person skriver en melding, gjøres den vanligvis i en e-postklient som Outlook eller Apple Mail - eller i en nettbasert Webmail tjeneste, f.eks vår Webmail som er inkludert på alle våre Hosting Pakker.

  • Men når meldingen er en transaksjonell e-post som en forsendelsesmelding eller tilbakestilling av passord, opprettes meldingen automatisk av disse systemene, vanligvis ved hjelp av et e-post API. (Markedsføringsmeldinger genereres også av automatiserte systemer, selv om de vanligvis er i store partier, snarere enn én om gangen som transaksjonsmeldinger.)

  • I begge tilfeller, enten meldingen er opprettet av en e-postklient eller av et automatisert system, er den spesielt formatert for å overføres over Internett ved hjelp av en standard kalt €œSimple Mail Transfer Protocol€ (SMTP).

  • Avsenderens postserver (teknisk kalt en "Mail Transfer Agent" eller MTA) søker opp €œ@ domain.com€ -delen av mottakerens e-postadresse i en Domain Name System (DNS) server for å bestemme hvilken destinasjonsmailserver (referert til som en "E-postveksler" eller MX) skal den kontakte for å levere meldingen.

  • De sendende og mottakende serverne kommuniserer ved hjelp av SMTP-protokollen. Den mottakende serveren godtar meldingen slik at den kan leveres til mottakeren.

  • Mottakers e-postklient henter meldingen ved hjelp av standarder som Post Office Protocol (POP) eller Internet Message Access Protocol (IMAP) for å laste ned meldingen slik at den kan leses.


Hvordan laster e-postklienter ned en melding?

Nettbaserte e-posttjenester som Gmail eller Hotmail / Outlook.com bruker sine egne interne protokoller for å administrere e-post. Men når mottakere bruker en frittstående e-postklient på en telefon eller stasjonær datamaskin, bruker den programvaren standardprotokoller for å laste ned meldinger fra epost servere.

Når mottakeren bruker POP, leverer serveren alle nye e-postmeldinger til dem og beholder bare kopier av dem hvis et alternativ i e-postklienten er merket, hvis aktuelt. Hvis serveren ikke har kopier av e-postmeldingene, og mottakeren lider av maskinvaretap eller feil, blir disse meldingene borte for alltid, med mindre avsendere har kopier av dem.

Når mottakeren bruker IMAP, synkroniserer serveren innholdet i postkassen, inkludert sendte elementer og andre mapper, til hver enhet som kobles til den. Meldingene forblir på serveren, og når statusen til en endres (for eksempel den er lest eller slettet), forandrer den seg på alle enheter når de kobler seg til igjen.

Muligheten til å beholde og synkronisere meldinger på flere enheter er grunnen til at de fleste e-posttjenester i dag bruker IMAP i stedet for POP.

 

 


Var dette svaret til hjelp?
Tilbake