Hva er Domene Propagering? Print

  • progagering, navnetjenere, dns informasjon, domene propagering
  • 1

Propagering er den tiden det tar, eller forsinkelsen, når man sender domenets adresse informasjon til alle de forskjellige navnetjenerne i rundt om i verden.

Navnetjenere holder orden på adresser for domener i minnet, for en bestemt periode (definert av administrator av navneserveren).

Dessverre er dette også "bufret" informasjon, som forblir i navnetjenerne når det har blitt endret på kilden til den opprinnelige informasjonen (domenets registrar).

Navnetjenere oppdatere seg fra en gang i timen til en gang om dagen. Erfaring tilsier at 12 - 24 timer er et godt estimat for perioden av tid fra domenets DNS-informasjon er endret hos en registrar, til alle i verden kan se forandringen.

Var dette svaret til hjelp?
Tilbake