Sende og motta rapporterte feilen (0x800CCC0F) : Forbindelsen til serveren ble brutt.

Du har antakeligvis en eller annen form for antivirus og/eller antispam-programvare installert på maskinen din. Disse skaper veldig ofte problemer med enten sending eller mottak av mail.

For å verifisere om det er antivirus eller antispam-programmet som skaper problemet kan du forsøke å "pinge" epostserveren (mail.dittdomenenavn.no).

Dersom du får svar fra IP-adressen når du pinger, har du kontakt med epostserveren og problemet med sending av epost skyldes helt sikkert programvaren din.

Forsøk å gjøre følgende (gå videre til steg 2 hvis steg 1 ikke gir resultater osv.):

1. Deaktiver scanning av utgående epost. De fleste antivirusprogrammer lar deg skru av denne funksjonen.

2. Hvis programmet ikke har en slik funksjon, eller det ikke hjelper å slå av scanningen, deaktiver all scanning av epost (både innkommende og utgående).

  • Email, SSL
  • 21 brukere syntes dette svaret var til hjelp
Var dette svaret til hjelp?

Les Også

553 5.3.0 "We do not relay from"

Dette er en begrensning hos din Bredbånds leverandør, som krever at du bruker deres SMTP server,...

Hvilken SMTP server skal jeg bruke, hva heter SMTP serveren til oppkoblings leverandøren min ?

Hvorfor bør jeg eller må jeg bruke SMTP serveren til oppkoblings leverandøren...

Outlook Express / Outlook - feilmelding 0x800CCC19 eller 0x8004210A

Dette er et problem i Outlook Express 6 med visse filvedlegg (teknisk kalt MIME) når de...

Outlook feilmelding: 0X800CCCOD

Feilmeldingen oppstår dersom Outlook ikke får kontakt med domenet og kan skyldes feil...

Problemer ved sending av email

Mange opplever at hvis de bruker mail.dittdomene.no for inn og utgående email, får de...