Sende og motta rapporterte feilen (0x800CCC0F) : Forbindelsen til serveren ble brutt.

Du har antakeligvis en eller annen form for antivirus og/eller antispam-programvare installert på maskinen din. Disse skaper veldig ofte problemer med enten sending eller mottak av mail.

For å verifisere om det er antivirus eller antispam-programmet som skaper problemet kan du forsøke å "pinge" epostserveren (mail.dittdomenenavn.no).

Dersom du får svar fra IP-adressen når du pinger, har du kontakt med epostserveren og problemet med sending av epost skyldes helt sikkert programvaren din.

Forsøk å gjøre følgende (gå videre til steg 2 hvis steg 1 ikke gir resultater osv.):

1. Deaktiver scanning av utgående epost. De fleste antivirusprogrammer lar deg skru av denne funksjonen.

2. Hvis programmet ikke har en slik funksjon, eller det ikke hjelper å slå av scanningen, deaktiver all scanning av epost (både innkommende og utgående).

  • Email, SSL
  • 20 brukere syntes dette svaret var til hjelp
Var dette svaret til hjelp?

Les Også

Jeg får feilmelding 553: Relaying Denied eller "Sorry that domain isn't in my list of allowed rcpt hosts" når jeg sender epost

Denne feilmeldingen er generert av antispam-funksjonen på mailserveren. Problemet løses ved å...

Outlook feilmelding: 0X800CCCOD

Feilmeldingen oppstår dersom Outlook ikke får kontakt med domenet og kan skyldes feil...

Skal jeg bruke POP3 eller IMAP?

Denne artikkelen er under oppdatering!

Oppsett av E-post i Outlook

Nedenfor forklarer vi hvordan du setter opp Email i Outlook 2016, men oppsettet stemmer også for...

Oppsett av E-post på Android

Nedenfor viser vi oppsett av E-post på Android telefoner mot din hosting konto hos Proffhosting....