Artikler

 How to create a database in cPanel?

1. Log into your cPanel account.2. In the Databases section, click on MySQL Databases Icon. 3. In...

 Hvordan kobler jeg meg til MySQL-databasen med PHP?

/* Her legger du inn nødvendig informasjon */$database = "database";$passord =...

 Hvordan kobler jeg meg til MySQL-databasen med Perl?

use DBI; # Her legger du inn nødvendig informasjon my $vertsnavn     = 'vertsnavn'; my $port...

 How to rename a database in cPanel?

1. Log into your cPanel account. 2. In the Databases section, click on MySQL Databases Icon. 3....

 How to delete a database in cPanel?

1. Log into your cPanel account. 2. In the Databases section, click on MySQL Databases Icon....

 How to Create a Database Username in cPanel?

1. Log into your cPanel account. 2. In the Databases section, click on MySQL Databases Icon. 3....

 How to add a user to a database and add privileges?

1. Log into your cPanel account. 2. In the Databases section, click on MySQL Databases Icon. 3....

 How to import database via phpMyAdmin in cPanel?

1. Log into your cPanel account.2. In the Databases section, click on the phpMyAdmin icon.3. In...

 How to export database table via phpMyAdmin in cPanel?

1. Log into your cPanel account.2. In the Databases section, click on the phpMyAdmin icon. 3. In...

 How to edit database table via phpMyAdmin in cPanel?

1. Log into your cPanel account.2. In the Databases section, click on the phpMyAdmin icon.3. In...

 How to delete database table via phpMyAdmin in cPanel?

1. Log into your cPanel account.2. In the Databases section, click on the phpMyAdmin icon. 3. In...

 How to optimize the database via phpMyAdmin in cPanel?

1. Log into your cPanel account.2. In the Databases section, click on the phpMyAdmin icon. 3. In...

 How to Repair database via phpMyAdmin in cPanel?

1. Log into your cPanel account.2. In the Databases section, click on the phpMyAdmin icon.3. In...