Vedlegg i email blir winmail.dat

Dette er en problemstilling som kan skje når mottakeren bruker en annen mail-klient enn Outlook og avsenderen bruker Outlook satt opp med meldingsformat Rikt tekstformat.

Her er en løsning for både avsender og mottaker.

Hvordan stanse avsending av winmail.dat filer:

Dersom du bruker Outlook og har fått reaksjoner fra mottakere du sender mail til at winmail.dat-problemet er der skal du gjøre følgende:

1. Start Outlook
2. Gå inn i oppsettsmenyen (Verktøy | Alternativer)
3. Lokaliser settingen for mail-format
4. Finn settingen for "Send i dette medingsformatet" og velg Ren Tekst (Plain text)
5. Velg OK for å avslutte.

Du vil fra nå av ikke være i stand til å sende mail med spesiell formatering (skrifttyper, farger o.l), men du vil istedet være sikker på at mottaker er i stand til å lese meldingen slik den ser ut når du sender den.

Det kan være noe forskjeller i hvor denne settingen er lokalisert i Outlook - avhengig av hvilken versjon Outlook man kjører.

Slik leser du mottatte winmail.dat filer:

Hvis du er mottaker av winmail.dat filer og gjerne vil se maile'en slik den var ment å se ut fra avsenders side, finnes det programmer som tillater deg å gjøre dette. Disse programmene dekoder winmail.dat filer og viser inneholdet. Her er linker til et par av disse programmene:

http://www.biblet.freeserve.co.uk/

http://www.eolsoft.com/freeware/winmail_opener/

  • Email, SSL
  • 1 brukere syntes dette svaret var til hjelp
Var dette svaret til hjelp?

Les Også

Oppsett av E-post i Outlook

Nedenfor forklarer vi hvordan du setter opp Email i Outlook 2016, men oppsettet stemmer også for...

Problemer ved sending av email

Mange opplever at hvis de bruker mail.dittdomene.no for inn og utgående email, får de...

Oppsett av E-post i Mac Mail

Nedenfor forklarer vi hvordan du setter opp Email i Mac Mail (Yosemite), men oppsettet stemmer...

Hva er POP3?

POP3, som er en forkortelse for Post Office Protocol 3, er den tredje versjon av en utbredt...

Oppsett av Mail Windows 10

Nedenfor forklarer vi hvordan du setter opp Email i Mail for Windows 10.Domene navnet vi har...