Din egen php.ini fil

På alle våre webhotell, er det mulig å endre samtlige konfigurasjoner i forhold til den globale php.ini filen på web serveren. Dette kan gjøres på to måter, men vi anbefaler Alternativ 1, da man da kun trenger èn php.ini fil:

1. En php.ini fil for samtlige mapper, på webhotellet.

Opprett en fil med navn php.ini med verdiene du måtte ønske. Lagre den et sted på webhotellet ditt, gjerne i rotmappen (/home/brukernavn/ hvor brukernavn er brukernavnet for å logge på cPanel). Opprett så en fil, med navn .htaccess, som du plasserer i mappen du ønsker at verdiene skal gjelde for. Disse verdiene vil også gjelde for samtlige undermapper. Legg til følgende linje i .htaccess filen:


suPHP_ConfigPath /home/brukernavn/

/home/brukernavn/ skal erstattes med sti til mappen der du har lagt php.ini filen.

2. En php.ini fil i hver enkelt mappe av webhotellet

php.ini-filen må plasseres i mappen til scriptet som kjøres, for å endre konfigurasjonen til scriptet. Virkningen av filen er ikke rekursiv. Det vil si at undermapper av mappen filen ligger i, ikke vil få samme konfigurasjon, for script som måtte ligge i disse mappene.

Vær oppmerksom på at de konfigurasjonene, du ikke har i php.ini filen, vil ha web serverens PHP standard verdi. Din egen php.ini fil behøver altså kun å inneholde konfigurasjonene du ønsker å endre. Endringer i php.ini filen, vil tre i kraft umiddelbart, etter endring.

For å se den eksisterende konfigurasjonen i PHP, kan du plassere følgende kode i en PHP-fil (for eksempel phpinfo.php) og gå så til filen via nettleseren:


<?php
phpinfo();
?>

Eksempel på innholdet av en php.ini-fil, som kun endrer verdien på 3 angitte variabler:


display_errors = Off;
post_max_size = 20M;
register_globals = Off;


Muligheten til å endre php.ini etter eget ønske, åpner også opp for at det vil være lettere å misbruke serverens ressurser. Sett derfor ikke verdier du ikke trenger, eller for høye verdier. Dersom du  foretar endringer i php.ini som fører til stort ressursforbruk,vil din konto straks bli suspendert! Kontoen vil ikke bli gjenåpnet, før vi er trygge på at du har foretatt nødvendige endringer, for å hindre gjentakelse.

  • Email, SSL
  • 2 brukere syntes dette svaret var til hjelp
Var dette svaret til hjelp?

Les Også

Supporteres php_flag i htaccess filen?

Våre servere kjører suPHP for ekstra sikkerhet. Dette betyr at alle php_flag eller...

Troubleshooting Internal Server Errors (Error 500):

Whenever an internal server error occurs, the error will be added to the Error Log in cPanel....

All servers having SuPHP installed for added security

The main features of SuPHP that you should be aware of is: SuPHP does not allow files/folders...

Hva gjør SuPHP?

It runs all PHP scripts as the user in whose account they reside – rather than running all...

Can I use the php_value directives in .htaccess files with suPHP?

suPHP does not support the php_value/php_admin_value directive known by mod_php to parse...